Nejvýznamnější výsledky a dosažené úspěchy členů Svazu záchranných brigád kynologů při mistrovských soutěžích na národním i světovém fóru výcviku záchranných psů.


BC sutiny

Dne 1.7.2017 se pod záštitou 13 ZBK Moravskoslezského kraje  uskutečnil v Ostravě-Vítkovicích  výběrový závod na MS IRO v sutinách.  Závod byl pod taktovkou ředitelky závodu  Pavly Juchelkové  perfektně připraven a splňoval veškeré parametry této výběrové soutěže, kterou posuzoval Ms.Vilém Babička.

Nedostatkem  byla velmi slabá účast, neboť z původně přihlášených 11-ti psovodů zbylo v den závodu  torzo 5-ti psovodů. Kladem byla velmi dobrá práce psů  ve Vítkovických sutinách, které byly  opravdu "sutinové" a  psy prověřily  po všech stránkách.  Je potěšující, že  po loňské neúčasti  psovodů na MS IRO v sutinách, máme  dva kvalitní  výsledky a účastnice, které se umístily na 1. a 2. místě budou  Výcvikovou komisí navrženy  ke schválení Prezídiu SZBK ČR na účast  na MS IRO 2017.